Kontakt

Telefon: +385 98 1830 959

Email adresa: cobanovantonija@gmail.com

Web: www.svejeizljecivo.com

Kontakt za Srbiju:

Telefon: +381 62 77 33 50
Email: dietfood@orion.rs
Web: www.dietfood.rs

Kontakt za Crnu Goru: 
+382 68 035 333 – Vujošević

Kontakt za BiH:
Telefon: +387 63 999 376
Email: office@imunobalans.net
Web:  www.imunobalans.net